Vill möta kunderna
Swedbank är en bank för alla oavsett ålder eller livssituation. Att ha nöjda kunder tycker banken är mycket viktigt och de arbetar nära kunderna, är enkla att förstå och att ha att göra med. Telefonbanken är fantastisk med personlig service mellan klockan sju och tjugotre samt självbetjäning dygnet om. Webbanken fungerar också väldigt bra och utvecklas hela tiden. Fast de tycker om när kunderna kommer in och möter dem.
Många möter sin bank på nätet i dag. Men hos Swedbank i Skellefteå kommer många kunder också in på kontoret, både på avtalad tid och helt spontant. Banken satsar mycket på relationerna med sina kunder och de vill verkligen hjälpa kunderna med frågor och att få ekonomin att växa så att de kan göra och uppleva saker.
- Om det går bra för kunderna går det även bra för oss så det går hand i hand, säger Catarina Lidman, chef över Swedbank här i Skellefteå.
Catarina sitter på Swedbanks kontor inne i Skellefteå men har även hand om de mindre kontoren i Byske, Burträsk och Bureå.

Swedbank är en fullsortimentsbank för privatkunder, företagskunder… alla. Visionen är att möjliggöra för privatpersoner, företag och hela samhället att växa, finansiellt men även bortanför det finansiella.
- Det handlar om ett större perspektiv där våra värderingar är att vi ska vara öppna, enkla och omtänksamma. Vi ska finnas här för våra kunder, förklarar Catarina.
Samhällsengagemang är viktigt för Swedbank, att vara aktiva och samarbeta för en sund och hållbar utveckling för både människor och miljö.
- Omtanke betalar sig i längden och ju mer omtanke vi visar våra kunder ju bättre går det för oss, säger Catarina.

Banken tar de flesta beslut lokalt på plats och för att verkligen kunna finnas där för sina kunder ser de till att hålla en hög kunskapsnivå. Alla som arbetar här är certifierade i sitt yrke, så är man till exempel privatrådgivare har man årliga uppdateringar i sin kompetens. Det kommer också nya produkter då och då, som kräver utbildning. Bankens omtanke och engagemang har gjort dem stora på privatsidan och de har ungefär hälften av Skellefteås privatpersoner som kunder. Företagskunderna är från de allra minsta företagen till de riktigt stora.


Swedbank

Bransch:
Bank

Telefon: 070-5421424


Email:
catarina.lidman@swedbank.se

Hemsida:
www.swedbank.se

Adress:
Swedbank
Torget 2
93128 Skellefteå
5 senaste företagen